เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายสมควร ปล้องอ่อน และนางประภาพร  ปล้องอ่อน  ภริยานายอำเภอกงหรา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  พร้อมด้วยนายสมควร  ปล้องอ่อน  นายอำเภอกงหรา และนางประภาพร  ปล้องอ่อน ภริยานายอำเภอกงหรา  พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้นางพัตรา  บุญเกลี้ยง ผอ.รพ.สต.บ้านโตระ ผู้นำชุมชนและอสม ตำบลตำนาน  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้นางพัตรา  บุญเกลี้ยง ผอ.รพ.สต.บ้านโตระ ผู้นำชุมชนและอสม ตำบลตำนาน  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565  .นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง...