เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้นายสมควร  ปล้องอ่อน  นายอำเภอกงหรา  โดยให้ตัวแทน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  แพทย์หญิงอภิญญา    เพ็ชรศรี...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 1 กันยายน  2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  พร้อมด้วยนางสาวสนทรรศน์  ศุภวงศ์จงรักษ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางปราณี  รัตนประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  แพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  4 กันยายน 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้นายสมควร ปล้องอ่อน  นายอำเภอกงหรา ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมมอบหมายให้ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...