เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  .นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีฯพร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายวิชัย  ชูอินทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอป่าพะยอม นายอำพร  ณ...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีฯพร้อมด้วย นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายวิชัย  ชูอินทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอป่าพะยอม นายอำพร  ณ...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  25  มกราคม 2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 15  มกราคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้...