เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 29  มีนาคม  2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ประจำปี  2564  จำนวน 25 ราย รายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท  ...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 18  มีนาคม  2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางปิยะฉัตร  อุสาหะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางธานัท  กฤชคงพันธุ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์  รามณีย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  11  มีนาคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่เหล่ากากชาดจังหวัดพัทลุง  ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  11 มีนาคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้ โอกาสตัวเอง =...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้จัดพิธีส่งมอบ“ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”จำนวน 17 ราย จาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน...