เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันพุธที่  22  ธันวาคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอเมืองพัทลุง  ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  23  ธันวาคม  2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวิญญ์   สิทธิเชนทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพัทลุงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  20 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นายชลิต เกษรสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วย อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโตระและผู้นำชุมชนเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตำบลท่ามิหรำ และ ผู้แทน อปท. ในพื้นที่  ร่วมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ให้กับครัวเรือนผู้กักตัวเนื่องจากมีภาวะเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสฯ โควิด-19...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 14 ตุลาคม  2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้นายอำเภอเมืองพัทลุง ให้ตัวแทนปลัดอำเภอประจำตำบลร่มเมือง  นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง  ผอ. รพ. สตบ้านลำ ผอ. รพ. สต. บ้านหูแร่ กำนันตำบลร่มเมือง ผู้ใหญ่บ้าน...