เลือกหน้า
พังงา

พังงา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 4 ห่อ...
พังงา

พังงา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​จี​รนันท์​ สุท​พัฒน์​แก้ว​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ และ​คณะกรรมการ​ สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วม​กิจกรรม​​ รับบริจาคโลหิต​ ณ...
พังงา

พังงา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  นางวิภาดา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ อุดม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้นำชุมชน เเพทย์ประจำตำบล อสม.พื้นที่...
พังงา

พังงา

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกิรณาแก้วเขียว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวเสาวนีย์เสาวกูล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมเกียรติ...
พังงา

พังงา

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกิรณาแก้วเขียว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมเกียรติ...