เลือกหน้า
พังงา

พังงา

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นาง​วิภาดา​ ทิพ​ญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา ​มอบ​หมาย​ให้นางจำลอง  หนูเนียม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ เยี่ยมนางหนูเปลื้อง อินทร์สม อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 147/2...

ยโสธร

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางรพีพรรณ แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยการทำความดี 50 ความดี 50 ปี จังหวัดยโสธร ที่อำเภอทรายมูล...
พังงา

พังงา

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางวิภาดา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางย่าว่าเราะ ประสานพันธ์กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายประเสริฐ  โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมนางสาวขอดิยะ หมิแหละหมัน อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/1...
พังงา

พังงา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีสุวรรณ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา...
พังงา

พังงา

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ออกติดตามนักเรียนทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงานางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีสุวรรณ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา...