เลือกหน้า
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย พร้อมด้วย จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงไฟฟ้าวังน้อย...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จิตอาสา จัดขบวนรถกาชาดเคลื่อนที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดหน้ากากอนามัยชนิดผ้า...