พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จิตอาสา จัดขบวนรถกาชาดเคลื่อนที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดหน้ากากอนามัยชนิดผ้า...