เลือกหน้า
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสุขะนิตย์ สุดพุ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมปรุงอาหาร จัดทำข้าวกล่องพร้อมด้วยพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและครัวเจ๊ะแอ๊ะแหลมนก เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (น้ำท่วม)...
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสุขะนิตย์ สุดพุ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและแจกถุงยังชีพจำนวน 250 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่หมู่บ้านคูระ หมู่ที่...
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางชลิตา บารา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือน นายอาหะมะ ยูโซะ...
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางชลิตา บารา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือน นายวาริช พัชรนิลประมุข...
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางชลิตา บารา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือน นายรีดวน หะยียูโซะ...