เลือกหน้า
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเยี่ยมช่วยเหลือนายช้วน เหรียญไพโรจน์ อายุ 69 ปี ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ”...