เลือกหน้า
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงหวัดบุรีรัมย์ นางนัฏญา จิตรเกาะ (พมจ.)โดยมีนายสิทธิพันธ์ บุตรศรี นายอำเภอโนนสุวรรณ นายธานี ขลิบกลางนายก อบต.ทุ่งจังหัน รวมถึงกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านและ...