เลือกหน้า
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด คุณอนัญญา กรีฑาพล นายกสโมสรไลออนส์ แจ้งวัฒนะ พระครูปลัดสมศักดิ์ มุนิวังโส...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 จังหวัดนนทบุรี ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน และผู้ใหญ่บ้าน...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยม...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ผู้แทนรพสต. ผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ไข่ไก่...