เลือกหน้า
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 3 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ 1 จังหวัด 1...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่  1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางกัญขนิษฐ์ สุขมหา สมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง จำนวน 1,000 บาทและมอบตุ๊กตา ราย ด.ช.ปองภพ มโนรัตน์ อายุ 7 เดือน...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และทีมเจ้าหน้าที่สาธาณสุขจังหวัดนนทบุรี...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายชุ้นณัฐเดช กังสุกล นายอำเภอบางใหญ่ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ...