เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลหิต (World Blood Donor Day 2022) โดยร่วมให้กำลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย ให้กับอำเภอตาคลี อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น...