เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 7 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอไพศาลี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 8 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ณ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 12 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ หอประชุมอัจฉราลัย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอชุมตาบง ร่วมให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต...