เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. เพื่อตรวจเยี่ยมบ้าน เก็บข้อมูลเชิงประจัก...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. เพื่อตรวจเยี่ยมบ้าน เก็บข้อมูลเชิงประจัก...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. เพื่อตรวจเยี่ยมบ้าน เก็บข้อมูลเชิงประจัก...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ อำเภอตาคลี กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี เจ้าคณะอำเภอตาคลี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...