เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายซอบรี ยูโซ๊ะ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอบรรพตพิสัย ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา อวัยวะ ทั้งนี้...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน  ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...