เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 17 เมษายน 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกโรงทาน โดยทำข้าวไข่เจียว เพื่อให้บริการแก่ญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสินีนาฎ ทองสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ รอ.หญิงจิตชนก กิจวิรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมอกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโชคชัย จำนวน...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ รอ.หญิงจิตชนก กิจวิรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ยากไร้ บ้านนาตม หมู่ 9 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้1. นางญวน ตำ่กลาง มีลูก 3...