เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการ พอ.สว. ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 16 ตุลาคม 63 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและนำอาหารเย็น ข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ บ้านคุรุสภา...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคุณครูโรงเรียน St.Stephen ร่วมนำอาหารที่จัดทำโดยโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชน...