เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหาร ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 560 กล่อง ณ...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 4...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางธิดา ธำรงวงค์สวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ นายพะยาน สว่างกุล...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบข้าวกล่องให้แก่โรงพยาบาลมหาราช 100 กล่อง โดยได้รับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ในชุมชนหัวรถไฟ และตลาดย่าโม รวม 2,500 ชิ้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดจากสถานการณ์...