เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสินีนาฏ ทองสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่  25  พฤศจิกายน 2564 พันจ่าโท ทวี   พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เดินทางไปมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  อยู่ได้แบบยั่งยืน โดยงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 20,000 บาท ราย น.ส.กัญญา ตั๋วทอง  ณ บ้านเลขที่ 31 ม.10...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย และนายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย และสมาชิก อส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น แก่ประชาชนที่อยู่ระหว่างการกักตัวในพื้นที่...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 143 ชุด ช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 ให้กับประชนบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองพลับพลา โดยมี กิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย...