เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาคณะทำงานประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2564 สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาคณะทำงานประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2564 สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนชุมชน...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง ณ ศูนย์พักพิงอบต.หลุมข้าว...