เลือกหน้า
นครพนม

นครพนม

วันที่ 16  มิถุนายน  2565 เวลา 08.30 -17.00 น.  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” ประจำปี 2565  ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting   ณ ห้องประชุมพระญาศรีสัตตนาคราช สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 17  มิถุนายน  2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” ประจำปี 2565  ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting   ณ ห้องประชุมพระญาศรีสัตตนาคราช สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  เป็นวันที่ 3...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 140 ชุด...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางกาญจนี  รุจนเสรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนายงนางคิดสวรรค์ แสงมณี...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม บูรณาการการทำงานร่วมกับอำเภอศรีสงคราม...