เลือกหน้า
นครพนม

นครพนม

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายไกรสรกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19. จากสภากาชาดไทย ส่งมอบให้กับบอำเภอปลาปาก เพื่อลำเลียงส่งถึงมือประชาชนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 15...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประชาชนผู้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 56 ชุด ให้แก่ ตัวแทนนายอำเภอปลาปาก...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้สมาชิก บุคลากรและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมและอำเภอบ้านแพง รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพนม...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมโดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...