เลือกหน้า
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง และเจ้าหน้าที่ มอบชุดยังชีพ ให้แก่ ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบชุดยังชีพ ให้กับ นางธัญชนก สมนาค ประธาน อพม. จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ชุด เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร โดย พระพรหมเวที...