เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดเตรียมบรรจุหน้ากากอนามัย Surgical Mask และสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 50 ml สำหรับมอบให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์...
ตาก

ตาก

วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ้านตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านตาก...
ตาก

ตาก

วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดเตรียมหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 226 ชุด ๆ ละ 10 ชิ้น สำหรับบรรจุในถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตาก...
ตาก

ตาก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้ทำความสะอาดสำนักงานเหล่ากาชาดฯ พร้อมมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด...
ตาก

ตาก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมาย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน อสม.ประจำตำบลตากตก อสม.ประจำตำบลตากออก อสม.ประจำตำบลท้องฟ้า มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19...