เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่บ้านจัดสรร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางเพชรศร ไชยมณี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ราย นางลำดวน ชัยวัฒนา อายุ 100 ปี 4...
ตาก

ตาก

วันที่  26 มกราคม 2565  นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด / นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่...
ตาก

ตาก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบสิ่งของและของที่ระลึกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้่นที่ จำนวน 190 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ ผู้พิการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี...
ตาก

ตาก

วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดเตรียมบรรจุหน้ากากอนามัย Surgical Mask และสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 50 ml สำหรับมอบให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์...
ตาก

ตาก

วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ้านตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านตาก...