เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมกับอำเภอจัตุรัส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางจันทร์ สิทธิ์จันทร์...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมกับอำเภอจัตุรัส ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายสันติ อารีย์...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวอัญญาณี  จันคำวงษ์...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางณัฐกมล วัชกีกุล  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะร่วมกับอำเภอบำเหน็จณรงค์ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอบำเหน็จณรงค์  อบต.โคกเพชรพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...