เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย  ราย นายจันทร์ คำวงษา บ้านเลขที่ 34 หมู่ 17  ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเทพสถิต ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพสถิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน ได้โลหิตจำนวน 106...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

 วันที่ 6 มกราคม 2565  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเทพสถิต ร่วมกับอำเภอเทพสถิต ออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเทพสถิต รายนางสาวเอี้ยง พูนขุนทด อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นางจำเรียง สวัสดิ์ศรี  และนางเครือมาศ ไผ่ประดิษฐ์  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นางนางศศิธร พุฒจีบ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอจัตุรัส ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส...