เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการฯ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีฯ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานจัดชุดธารน้ำใจจากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมอบให้กับผู้แทนของอำเภอ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม จากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายกอบชัย บุญอรณะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานจัดชุดธารน้ำใจจากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...