เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการฯ  ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่กาชาดจว.ชย.  จัดชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127  คน  ได้โลหิตจำนวน...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบเตียงกระดาษ และชุดเครื่องนอน เพื่อใช้ประจำ รพ.สนามของอำเภอ และประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ...