ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัย รายนางสาววิเชียร  อยู่ปานอายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 188 ม.6 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (เสียหายทั้งหลัง)...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและกรรมการฯ ที่ปรึกษาร่วมกับ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งครัอ ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ รายนางราตรี ประเสร็ฐสังข์...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และกรรมการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ รายนางสาวเตือนใจ เหล่าภักดี อยู่บ้านเลขที่ 339 หมู่ 9 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันนี้ 10 มีนาคม 2563 นางวันดี วุ่นซิ่ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา  ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯและคณะกรรมการฯ เยี่ยมพร้อมมอบเงินและสิ่งของให้ผู้ยากไร้ รายนางสาวเสาวลักษณ์  อาจมูลตรี ซึ่งคลอดบุตรแฝดหญิง 3 คน...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง ได้โลหิตจำนวน 127 ยูนิต...