เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ สำนักงานกาชาดจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกันจัดเตรียม “ชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัว...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือจากสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสรรพยา...