เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางปภาดา สายทอง บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดท่าเสา...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่ประสบอุทกภัย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นเขตที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ ยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ยาน้ำกัดเท้า แอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชน จำนวน 13 ครัวเรือน...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางสาวพรเพ็ญ ทับไทย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายสังวร บัวทอง...