เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สมาชิกกาชาดอำเภอหันคา จิตอาสาพระราชทาน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลหันคา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหันคา...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือจากสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสรรพยา...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”...