เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางวรวรรณ ตั่งสินชัย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน ณ โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4)...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีผู้บริจาคโลหิต 14 ราย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางปาน เอี่ยมสุภา คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบถุงยังชีพ แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบถุงยังชีพ...