เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และนายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอหันคา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษาพิการ ของ กศน....