เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายอำเภอคลองเขื่อน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน พร้อมมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับ ร.ต.สมชาย กองทา จนท.ชุด ชป.กร.(124) กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.)อาทิเช่น อนามัย 800 ลัง น้ำดื่ม 200 แพ็ค...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 58 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง...