เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการมอบบ้านพลาสติกฯ พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอพนมสารคาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 53 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จำนวน 12 เครื่อง โดยบริษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบเครื่องฯ...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ จั่นทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า และคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ออกหน่วยเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 147  ราย...