เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบ ผ้าห่มในโครงการเหล่ากาชาดปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว สำหรับผู้ยากไร้ นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทิรา แก้วกุลปรีชา...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ นายก อบต.หนองตีนนก ปลัด.อบต.หนองตีนนก ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา อ.บ้านโพธิ์ และสมาชิก อส.อ.บ้านโพธิ์ที่ 8...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของจากบริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทิรา แก้วกุลปรีชา...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 121 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 2...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจันทิรา แก้วกุลปรีชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบรถเข็นวีลเเชร์ (Wheelchair) จำนวน 2 คัน จากมูลนิธิ บีเจซี...