เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายธีระ พรชูตรง ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และเหรัญญิก...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าที่ในท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบของจาก บลูเทค ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบชุดเครื่องนอน ส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมปลัดอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่อำเภอเมือง...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมน้ำดื่ม  ภายในบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 43 ครัวเรือน ...