เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทิรา แก้วกุลปรีชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา...