เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า

กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า นางฐิตารีย์ จั่นทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ได้มอบผ้าอนามัยและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  นางจันทรรัตน์   ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมปลัดอำเภอ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค  ให้แก่ ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จังหวัดฉะเชิง...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ประกอบด้วย ผ้าอนามัยจำนวน 500 กล่อง และน้ำยาปรับผ้านุ่ม จำนวน 100...