เลือกหน้า
จันทบุรี

จันทบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางเตือนใจ แอคะรัจน์ นางบุญเรือน ไชยศักดิ์ นางณภัทร ศิริบุญ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี...
จันทบุรี

จันทบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด เหรัญญิก ผู้ช่วยและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี(อำเภอสอยดาว)...
จันทบุรี

จันทบุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางบุญเรือน ไชยศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอขลุง ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่...
จันทบุรี

จันทบุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางบุญเรือน ไชยศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอขลุง ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่...
จันทบุรี

จันทบุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางบุญเรือน ไชยศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รับมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19...