เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา  ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายพันธ์เทพ  เสาโกศล...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางชะตา  ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด,...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางชะตา  ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...