เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุพัชรพงษ์ วรประดิษฐ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ/นายอำเภอเวียสระมอบหมายให้ นางรัตนา จิรัตน์ฐิกุล ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระพร้อมด้วย นายจำลอง ช่วยกลับ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ...
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้นางสาวทานตะวัน รักประทุม ปลัดอำเภอเวียงสระ นางรัตนา จิรัตน์ฐิกุล ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระและคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม....
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้นายสุเชาว์ ทูโมสิก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้ นายสุเชาว์  ทูโมสิก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี...