เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ณ หมู่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ณ หมู่ 4ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 29 มกราคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย ดังนี้...