เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ม.2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 3 ราย ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 23 เมษายน์ 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้าน...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมบ้านประชาชน ที่ประสบวาตภัยได้รับความเสียหาย 5 หลัง ณ ชุมชนคงคาสามัคคี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และ ม.2...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบรถเข็น ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ในเขตชุมชนกอตอใน ต.เบตง  อ.เบตง ...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมบ้านประชาชน ที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย 5 หลัง ณ ชุมชนคงคาสามัคคี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และ ม.2 ต.ธารน้ำทิพย์  อ.เบตง  จ.ยะลา ...