กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบที่นอน ผ้าห่ม และมุ้ง ให้กับ นายณรงค์ฤทธิ์ แร่นาค ผู้ยากไร้ ต้องเลี้ยงดูบุตรชาย 1 คน...