เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมจิตอสา ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา  อวัยวะ ร่างกายร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี สภากาชาดไทย ณ...
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติ อุดม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ปลัดเภอสัตหีบ สาธารณสุขอำเภอ อบต.พลูตาหลวง กำนันผู้ใหญ่บ้านต.พลูตาหลวง และศูนย์ปันน้ำใจสาธุ ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง...
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นางพรทิพย์ อินทศร นายกพร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการ สาธารณะสุขอำเภอ รพ.สต.เจ้าหน้าที่อบต. กำนัน ,สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง จำนวน 4 ราย และตำบลแสมสารจำนวน...
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการ ปลัด สาธารณะสุข อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.อส. ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลสัตหีบ จำนวน 5 ราย และตำบลบางเสร่ จำนวน 5 ราย...