เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ...
กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ...