กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร นายอำเภอบ้านนาสารพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านนาสาร...