เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร/นายอำเภอบ้านนาสารมอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร นายอำเภอบ้านนาสารพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านนาสาร...