เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก

กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบเครื่องช่วยความพิการ (อุปกรณ์ทางการแพทย์)และผ้าห่มนวม ให้แก่ผู้พิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 7 ราย ได้แก่1....