เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก

กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ มอบหมายให้รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่มอบชุดอาหารธารน้ำใจของสภากาชาดไทย...