เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอตากฟ้า

กิ่งกาชาดอำเภอตากฟ้า

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...