เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนางสาวสะหวี โงนคำ อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด...
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมมอบรถวีลแชร์และมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ซึ่งมีความต้องการใช้รถวีลแชร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 คัน ณ...
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ...
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด มอบหมายให้ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด เร่งออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนางคำนาง แก้วขุนทด บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด...
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวอำเภอด่านขุนทด ร่วมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ...