เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล

กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางเอรีญา ยินดีผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาลลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล โดยมอบเครื่องอุปโภค...