เลือกหน้า
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสายพิน อินทโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ราย นายศักดิ์สิทธิ์ สกิจเกิด...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสายพิน อินทโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯและคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับอำเภอโกสัมพีนคร/องค์การบริหารส่วนเพชรชมภู/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาด้านภัยพิบัติ ลงพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย...