เลือกหน้า

การประชุมในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับคณะทำงานทางวิชาการ เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบในพื้นที่โรงเรียน 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (รร.บ้านขุนน้ำน่าน/รร.บ้านห้วยฟอง/รร.บ้านด่าน/รร.บ้านสว้า/รร.บ้านสะปัน/รร.บ้านบ่อหยวก/รร.บ่อหลวง/รร.บ้านผักเฮือก/รร.บ้านสบมาง/รร.ท่านผู้หญิงสง่าฯ/รร.ตชด.100 ปีสมเด็จย่า) ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564

รายงานข้อสรุป
1. รายงานสรุปของอาจารย์ศุเรนทร์ ฐปนางกูร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) คลิกอ่าน
2. รายงานสรุปของอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ (มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี)
คลิกอ่าน
3. รายงานสรุปของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
คลิกอ่าน
4. รายงานข้อสรุปจากการสังเกตการณ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.) 
คลิกอ่าน