เลือกหน้า

การประชุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะทำงานทางวิชาการ เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบในพื้นที่โรงเรียนสังกัด ตชด. 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง (รร.ตชด. ตะโกปิดทอง และ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานข้อสรุปจากการสังเกตการณ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.) คลิกอ่าน