เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย พร้อมด้วย จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงพยาบาลวังน้อย อบต.ลำไทร กำนันตำบลลำไทร ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ม.2 ต.ลำไทร และ อสม.ออกหน่วยโครการ ” วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ” พร้อมทั้งมอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภคพร้อมงบประมาณ ให้แก่ คุณจรูญศรี ศรีมันตะ ผู้พิการเป็นโรคโปลิโอแขนขาลีบ และมีโรคอื่นแทรกซ้อน แต่มีความมานะสู้ชีวิตด้วยการขายของงานหัตถกรรมฝีมือเป็นรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว