เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์  ฟองชล พร้อมด้วย นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ่ายมัสลินที่มีตราสัญญาลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตัดเย็บในรูปแบบที่กำหนด ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปบ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร