เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการฯ ที่ปรึกษาษาฯ เหรัญญิกฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. เครื่องฟอกอากาศ และ HEPA Filter จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
2. เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 200,000 บาท
3. เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ ขนาด CADR ไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 340,000 บาท
4. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
รวมทั้ง 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาท
โดยมี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในการมอบฯ ในครั้งนี้ด้วย