เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 27 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงแรมวังใต้ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
(หน่วยเสริม) “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 40 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 34 ยูนิต  (คิดเป็น 11,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 6 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 4 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 6 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์
เจล จำนวน 44 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 44 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานระเบียงริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี