เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 27 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม นักสาธารณสุขชำนาญการ อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นอำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเยี่ยมครอบครัว นายนิคม ชูจิตร์
อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายนิคม ชูจิตร์ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีรายได้จากเงิน
ผู้สูงอายุ และเงินคนพิการส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพและเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์
และเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้นด้วย