เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย จำนวน 170 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวน 170 ชุด ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการมอบ