เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 27 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบ Face Shield จำนวน 60 ชิ้น
หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี พญ.เยาวดี โพกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และพยาบาลเป็นผู้รับมอบฯ