เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 27 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบ Face Shield
จำนวน 60 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด  ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์สุราษฎ์ ตลับนาค ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อำเภอคีรีรัฐนิคมและข้าราชการตำรวจ  เป็นผู้รับมอบฯ