เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 27 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภค
บริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นางแมงทับ เกื้อท่าดี อายุ 102 ปี
2.นางลิ่ม ชูเสน อายุ 102 ปี
3.นางต้า ชั้นแก้ว อายุ 100 ปี

4.นางแดง นาคะ อายุ 102 ปี