เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 26 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และมอบหน้ากากอนามัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบ ถุงยังชีพครอบครัวละ 2 ชุด จำนวน ครอบครัวโดยมี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ เขตพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร