เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับกำลังพล
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 แพ็คชุดธารน้ำใจ จำนวน 170 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ