เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

;วันที่ 24 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ส่งมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับอำเภอท่าลี่ จำนวน 50 ชุด และอำเภอเชียงคาน จำนวน 49 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัย เกิดเหตุพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง บ้านเรือนได้รับความ
เสียหายในพื้นที่อำเภอท่าลี่ และอำเภอเชียงคาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

Tags: เลย