เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย
ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการ
เจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาตโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 130 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 7 ราย