เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ราย
1. นายขันตี สุพรมอิน ราษฎร บ. ห้วยเหล็ก ต. กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
2. นางมัลนิกา สุติยะวัน ราษฎร บ.น้ำพี้ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
พร้อมมอบเครื่องถุงอุปโภค บริโภค ข้าวสาร ไข่ และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว