เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
รับมอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินใน “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
Coronavirus (COVID-19) จากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้รับความอนุเคราะห์การตัดเย็บจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
เรือนจำจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 28 และได้ทยอยส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่เย็บเสร็จแล้ว
จำนวน 22,109 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. จังหวัดเลย คนละ 2 ชิ้น ใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเยี่ยมดูแลผู้เฝ้าระวังกักตัว
ในช่วงสถานการณ์การป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)