เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย
ออกรับบริจาคโลหิต จัดตั้ง “หน่วยรับบริจาคโลหิต ภาคสนาม” เนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลให้โรงพยาบาลเลยขาดแคลนโลหิตสำรองถึงขั้นวิกฤติ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย นำข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เลย กรมทหารพรานที่ 21 และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 128 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 14 ราย พร้อมมีมาตรการป้องกัน
คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการ
รับบริจาตโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Tags: เลย