เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 24 เมษายน 2563 อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้กรรมการที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ
ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัย
(แบบผ้า) ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20  ราย ด้วย