เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 23 เมาายน 2563 ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศลก.จ.ปจ. นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์
สภากาชาดไทย แก่อำเภอทั้ง7แห่ง เพื่อให้จิตอาสา/อสม. ร่วมเย็บหน้ากากผ้า จำนวนทั้งสิ้น 18,500ชิ้น จำแนกเป็น
(1) อ.เมืองฯ 3,500 ชิ้น
(2) อ.กบินทร์บุรี 5,500 ชิ้น

(3) อ.ศรีมหาโพธิ 3,000 ชิ้น
(4) อ.ประจันตคาม 2,000 ชิ้น
(5) อ.นาดี 1,500 ชิ้น
(6) อ.บ้านสร้าง 2,000 ชิ้น
(7) อ.ศรีมโหสถ 1,000 ชิ้น
โดยมี รอง ผวจ.ปจ. รอง ผอ.รมน.จ.ปจ.(ท)/รอง ผบ.มทบ.12 นายกเหล่ากาชาด จ.ปจ. อัยการ จ.ปจ. ผบก.ภ.จว.ปจ. นพ.สสจ.ปจ. ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
หน.ส่วนราชการระดับ จ. และ นอ./ผู้แทน ร่วมประชุม